doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.

Tomáš Ježek (1992)

Ministr bez portfeje ČR
(v rámci federace)
Ve funkci:
29. června 1990 – 2. července 1992
Předseda vládyPetr Pithart

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Je%C5%BEek